Käännä puhelin pystyyn

Tschabalala Self, Samasta korttelista
Kuva: Paula Virta / © EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Pierre Huyghe, Abyssal Plain, 2015.
Kuva: Zak Kelley, taiteilijan luvalla / Hauser & Wirth, London © Pierre Huyghe

Alicja Kwade, Trans-for-Men (Fibonacci), 2018.
Kuva: Ari Karttunen / EMMA © Saastamoisen säätiö / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Tatsuo Miyajima, Sky of Time, 2019.
Kuva: Ari Karttunen / EMMA © Saastamoisen Säätiö / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Eeva-Leena Eklund, :), 2020.
Kuva: Ari Karttunen / EMMA 2020 © Saastamoisen Säätiö / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Chiharu Shiota, Tracing Boundaries, 2021.
Kuva: Paula Virta / EMMA 2020 © Saastamoisen Säätiö / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

InCollection on vuosittaisten tilausteosten ja näyttelyiden sarja, jota Saastamoisen säätiö ja EMMA Espoon modernin taiteen museo tuottavat yhdessä.

EMMA – Espoon modernin taiteen museon ja Saastamoisen säätiön yhteistyömuodossa säätiö tilaa kokoelmaansa teoksen visionääriseltä aikamme taiteilijalta. Tilausteoksen ympärille kuratoidaan näyttely, joka ottaa EMMAn arkkitehtuurin kokonaisvaltaisesti haltuunsa. Säätiö ja museo valitsevat yhdessä kutsuttavan taiteilijan ja kukin taiteilija vierailee hyvissä ajoin ennen näyttelyä tutustumassa museon kokoelmiin, näyttelyihin, tilaan ja ympäristöön.

Kyse ei ole vain tavanomaisesta yksittäisestä näyttelystä tai tilausteoksesta, vaan taiteilijan mahdollisuudesta ideoida ja toteuttaa vaikuttava tilallinen kokemus, jolla on totuttua pidempi elinkaari näyttelynä ja tilaan rakentuvana kokoelmateoksena. Osana toistuvaa sarjaa taiteilijat myös asettuvat osaksi suurempaa jatkumoa ja tulevat luoneeksi vuosien saatossa hyvin erityisen kokonaisuuden yhdessä, puheenvuoro kerrallaan. Tämä kokonaisuus muodostaa eräänlaisen mikrokosmoksen – oman ainutlaatuisen kokoelmansa – Saastamoisen säätiön taidekokoelmassa. Yksi keskeisiä kantavia ajatuksiamme on myös luoda kiinteä, prosessimainen yhteistyö taiteilijan, säätiön ja museon välillä synnyttääksemme yhdessä jotakin erityisempää ja ainutkertaisempaa kuin kukin yksin.

Komissioteokset näyttelysarjassa ovat tähän asti olleet Alicja Kwaden Trans-For-Men (Fibonacci), Tatsuo Miyajiman Sky of Time, Eeva-Leena Eklundin Dance With Me ja Lilac Ice, Chiharu Shiotan Tracing Boundaries, Pilvi Takalan Valvonnan alla, Pierre Huyghen Syvyyden aava sekä Tschabalala Selfin Flamingonkukka.

Suunnitelma juuri EMMAn tiloihin toteutettavasta uniikista taideteoksesta ja sen ympärille kuratoitavasta näyttelystä syntyy vuoropuhelussa taiteilijan kanssa, vähitellen. Tämänkaltaisessa prosessissa syntyy jotakin hyvin ainutkertaista – jotakin, mikä ei ole monistettavissa minnekään muualle juuri samanlaisena. Yksi yhteistyömuodon tärkeimmistä motiiveista sekä EMMAlle että säätiölle onkin tilaisuus heittäytyä syvälliseen dialogiin taiteilijan kanssa sekä mahdollistaa hänen tavoitteidensa toteutuminen ja esilletuominen visionäärisellä tavalla.

Kaikki sarjassa mukana olleet taiteilijat ovat luoneet huikeita ja ainutlaatuisia elämyksiä yleisöllemme taiteen äärellä, mistä olemme äärimmäisen kiitollisia. Tämä kannustaa meitä jatkamaan pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti työtämme InCollection-sarjan parissa.

TietoaTietoa näyttelystä